Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Giá cao su ngày 16/09/2014


Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó. Nguồn: Reuters

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Giá cao su ngày 09/09/2014Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó. Nguồn: Reuters