Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Giá cao su ngày 14/08/2014

Giá cao su trong nước ngày 14/08/2014:

(Nguồn: Nhà nông)
(Nguồn: Thị trường cao su)
Chú ý: Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó. Nguồn: Thị trường cao su/ Reuters

0 nhận xét:

Đăng nhận xét