Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Giá cao su ngày 19/08/2014

(Nguồn: Nhà nông)
Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó. Nguồn Reuters


Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank). Chỉ để tham khảo. Theo thị trường cao su

0 nhận xét:

Đăng nhận xét