Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Giá cao su ngày 26/08/2014


Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.185 VND (Vietcombank). Chỉ để tham khảo


Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó. Nguồn: Reuters

0 nhận xét:

Đăng nhận xét